Αποτελέσματα ελέγχων ΠΕΑ στην Ελλάδα

Αποτελέσματα ελέγχων ΠΕΑ στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με θέμα τη “Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια” που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου στην Αθήνα στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος Qualicheck, που εστιάζει στην ορθή διαδικασία της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), […]

Call Now Button