Τα έργα μας

Νέα εγκύκλιος για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από το ΥΠΕΝΕνεργειακά Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ, ΥΔΕ, ΠΕΑ

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε νέα εγκύκλιο με διευκρινήσεις για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την καταχώρηση των στοιχείων του στην ηλεκτρονική εφαρμογή “Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας”. Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: H παρούσα διευκρινιστική Εγκύκλιος εκδίδεται με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 58 […]