Τα έργα μας

Πρόστιμο από το ΥΠΕΝ σε 4 ενεργειακούς επιθεωρητές για παραβάσειςΕνεργειακά Πιστοποιητικά, Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακός Επιθεωρητής, Πιστοποιητικά Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ, ΥΔΕ, ΠΕΑ

Τέσσερις νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων, και ακύρωση των Ενεργειακών τους Πιστοποιητικών,  σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σταθάκη, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω: 1η περίπτωση: χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) Ευρώ, για τη βεβαίωση των εξής παραβάσεων: Παράβαση 1η : ανέγραφε […]