Πλατεία Αττικής – Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Διαμερίσματος

Πλατεία Αττικής – Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Διαμερίσματος

Ολοκληρώθηκε η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάση για ΔΕΗ (ΥΔΕ): Τύπος ακινήτου: Κατοικία Αιτία έκδοσης: Επανέλεγχος Τύπος: Μονοφασική Οικιακή Παροχή Γ1 Περιοχή: Πλατεία Αττικής

Πλατεία Αττικής – Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Κατοικίας

Πλατεία Αττικής – Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Κατοικίας

Ολοκληρώθηκε η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάση για ΔΕΗ (ΥΔΕ): Τύπος ακινήτου: Σπίτι Αιτία έκδοσης: Επανέλεγχος Τύπος: Μονοφασική Οικιακή Παροχή Γ1 Περιοχή: Πλατεία Αττικής