Σαλαμίνα – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗΟλοκληρώθηκε στην περιοχή Σαλαμίνα η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια

  • Τύπος ακινήτου: Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια
  • Τύπος παροχής: Τριφασική
  • Ισχύς (kW): 12,88
  • Περιοχή: Σαλαμίνα
  • TK: 18903