Πλατεία Κολιάτσου – Κυψέλη (Αθήνα) – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Κουρεία, κομμωτήρια

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ Ολοκληρώθηκε στην περιοχή Πλατεία Κολιάτσου – Κυψέλη (Αθήνα) η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Κουρεία, κομμωτήρια

  • Τύπος ακινήτου: Κουρεία, κομμωτήρια
  • Τύπος παροχής: Τριφασική
  • Ισχύς (kW): 24,36
  • Περιοχή: Πλατεία Κολιάτσου – Κυψέλη (Αθήνα)
  • TK: 11256