Πετρουπολη – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ Ολοκληρώθηκε στην περιοχή Πετρουπολη η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων

  • Τύπος ακινήτου: Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων
  • Τύπος παροχής: Τριφασική
  • Ισχύς (kW): 12,3
  • Περιοχή: Πετρουπολη
  • TK: 13231