Λαυρεωτικής – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (φωτοβολταϊκά)

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ Ολοκληρώθηκε στην περιοχή Λαυρεωτικής η έκδοση Πιστοποιητικού – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (φωτοβολταϊκά)

  • Τύπος ακινήτου: Επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (φωτοβολταϊκά)
  • Τύπος παροχής: Τριφασική
  • Ισχύς (kW): 48.5
  • Περιοχή: Λαυρεωτικής
  • TK: 19500