Καστοριά – Ενεργειακό Πιστοποιητικό για Δημόσια Κτίρια βάσει διατάξεων του άρθρου 13 του Ν 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42) σε Γραφεία

Ενεργειακό ΠιστοποιητικόΟλοκληρώθηκε στην περιοχή Καστοριά η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για Γραφείο

  • Τύπος ακινήτου: Γραφείο
  • Αιτία έκδοσης: Δημόσια Κτίρια βάσει διατάξεων του άρθρου 13 του Ν 4122/2013 (ΦΕΚ Α 42)
  • Εμβαδό: 2012.30 τμ
  • Έτος Κατασκευής: 1956
  • Περιοχή: Καστοριά
  • TK: 52100
  • Ενεργειακή Κατηγορία: Ε