Καλλιθέα – Χαροκόπου – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Φούρνοι

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ Ολοκληρώθηκε στην περιοχή Καλλιθέα – Χαροκόπου η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Φούρνοι

  • Τύπος ακινήτου: Φούρνοι
  • Τύπος παροχής: Τριφασική
  • Ισχύς (kW): 33,99
  • Περιοχή: Καλλιθέα – Χαροκόπου
  • TK: 17671