Ιουλιανού – Δεληγιάννη (Αθήνα) – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Γραφεία

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ Ολοκληρώθηκε στην περιοχή Ιουλιανού – Δεληγιάννη (Αθήνα) η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Γραφεία

  • Τύπος ακινήτου: Γραφεία
  • Τύπος παροχής: Τριφασική
  • Ισχύς (kW): 126,63
  • Περιοχή: Ιουλιανού – Δεληγιάννη (Αθήνα)
  • TK: 10682