Αιγιαλείας – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Μονοκατοικίες

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗΟλοκληρώθηκε στην περιοχή Αιγιαλείας η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Μονοκατοικίες

  • Τύπος ακινήτου: Μονοκατοικίες
  • Τύπος παροχής: Μονοφασική
  • Ισχύς (kW): 8,48
  • Περιοχή: Αιγιαλείας
  • TK: 25100