Αιγιάλεια – Μη Οριστικοποιημένο – Πιστοποιητικό – Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) σε Μονοκατοικίες

Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάση για ηλεκτροδότηση από ΔΕΗ Ολοκληρώθηκε στην περιοχή Αιγιάλεια η έκδοση Πιστοποιητικού (Μη Οριστικοποιημένο) – Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη ΔΕΗ – ΔΕΔΔΗΕ (ΥΔΕ) για Μονοκατοικίες

  • Τύπος ακινήτου: Μονοκατοικίες
  • Τύπος παροχής: Μονοφασική
  • Ισχύς (kW): 7,89
  • Περιοχή: Αιγιάλεια
  • TK: 25009