Γίνεται Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) εξ’ αποστάσεως;

Γίνεται Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) εξ’ αποστάσεως;

Η έκδοση του Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για ένα ακίνητο απαιτεί τη διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο, είτε είναι σπίτι, είτε επαγγελματικός χώρος. Άρα, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ΟΧΙ. Δεν γίνονται ΥΔΕ εξ’ αποστάσεως και καλό είναι να τα αποφεύγεται αυτή η πρακτική γιατί πιθανότητα θα κληθεί ο ιδιοκτήτης να το πληρώσει και δεύτερη φορά σε […]

Call Now Button