Τι σημαίνει άδεια Α’, Β’, Γ’ Τάξης;

Οι Ενεργειακοί επιθεωρητές πλέον ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Α’ Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε χώρους έως 250 m2
  • B’ Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε χώρους από 250 έως 1000 m2
  • Γ’ Τάξης, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να διεξάγουν ενεργειακές επιθεωρήσεις σε κάθε χώρο, χωρίς περιορισμό στον εμβαδό.

Το γραφείο μας, με άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Γ’ Τάξης μπορεί να εκδώσει Ενεργειακό Πιστοποιητικό για κάθε σας ανάγκη, οπότε αν το χρειάζεστε, επικοινωνήστε μαζί μας.