Πόσο κοστίζει η σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης;

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το ισχύον κόστος σύνδεσης ανά περίπτωση. Στο κόστος περιλαμβάνεται και το κόστος ελέγχου του μετρητή παραγωγής καθώς και των μετασχηματιστών έντασης, όπου απαιτούνται. Το κόστος αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτούνται έργα δικτύου για τη σύνδεση. Στις παρακάτω τιμές προστίθεται ο αναλογούν ΦΠΑ.

Επίπεδο τάσης σύνδεσης των

εγκαταστάσεων των χρηστών

Είδος παροχής

Ισχύς

φωτοβολταϊκού (kWp)

Κόστος σύνδεσης (€)

Χωρίς

αντικατάσταση του υφιστάμενου

μετρητή

κατανάλωσης

Με

αντικατάσταση του υφιστάμενου

μετρητή

κατανάλωσης

ΧΤ

Μονοφασική

(03,05)

≤5

300

370

Τριφασική

≤55

300

390

 

Τριφασική

55-100

520

ΜΤ

Τριφασική

≤100

520

>100 και ≤1000

800

>1000 και ≤

3000

1500