Σε πολυκατοικία δεν υπάρχει εγκατεστημένος ανελκυστήρας (υπάρχει μόνον το φρεάτιο). Εάν υποβληθεί αίτηση πολυκατοικίας, μπορεί στην πρόταση παρεμβάσεων να προτείνεται ως κοινόχρηστη παρέμβαση η εγκατάσταση ανελκυστήρα;

Όχι. Επιλέξιμη θεωρείται μόνον η παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου ανελκυστήρα, που έχει εγκατασταθεί πριν την 01-07-1999.