Πώς επαληθεύεται η γνησιότητα ενός Ενεργειακού Πιστοποιητικού;

Η εγκυρότητα του ΠΕΑ μπορεί να επαληθευθεί βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου – Α.Π. και του δεκαεξαψήφιου αριθμού ασφαλείας – Α.Α.

Στοιχεία Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Αυτά τα στοιχεία μπορείτε να τα καταχωρήσετε στη σελίδα https://www.buildingcert.gr/ στο σχετικό πεδίο “Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ:” του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Επαλήθευση Ενεργειακού Πιστοποιητικού

Προσοχή στη σωστή αντιγραφή των ψηφίων. Συχνά παρατηρείται να συγχέεται το Ο (όμικρον) με το 0 (μηδέν)