Υπάρχει δυνατότητα υποβολής περισσότερων από μία αιτήσεων στο Πρόγραμμα για ίδια ή διαφορετική παροχή;

Σύμφωνα με το Οδηγό του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και αναλόγως της Κατηγορίας που υπάγεται ο αιτούμενος ισχύουν τα κάτωθι:

 1. Αναφορικά με τις Κατηγορίες Α, Β και Γ (νοικοκυριά), ο αιτούμενος (φυσικό πρόσωπο) δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση που αφορά μία και μόνο κατοικία, για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, μισθωμένη ή παραχωρημένη),

  • Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.

 2. Αναφορικά με την Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά), ο αιτούμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση αποκλειστικά για την παροχή για την οποία έχει δηλώσει και δικαιούται Κοινωνικό Τιμολόγιο. Σημειώνεται πως στην Κατηγορία Α (Ευάλωτα Νοικοκυριά) ανήκουν οι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, κατά την υποβολή της αίτησης, σύμφωνα με το Μητρώο Ευάλωτων Πελατών που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ.

 3. Αναφορικά με την Κατηγορία Δ (Αγρότες):

  • ο αιτούμενος δύναται να υποβάλλει και παραπάνω από μία αιτήσεις που αντιστοιχούν η κάθε μία σε μία παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης, σύμφωνα με το Μητρώο που τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας πραγματοποιείται και η ταυτοποίηση του αιτούμενου.

  • ο αιτούμενος εκτός από την υποβολή αίτησης για αγροτική παροχή ή αγροτικές παροχές, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση και για τη κατοικία του όπου θα πρέπει να ακολουθήσει τα οριζόμενα του σημείου #1.

   Ανεξαρτήτως της κατηγορίας που υπάγεται ο αιτούμενος με βάση την επιλεγμένη παροχή δεν είναι δυνατή η υποβολή άνω της μίας αίτησης για την ίδια κατοικία ή παροχή ρεύματος.