Σε περίπτωση ερωτήματος ή προβλήματος με την υποβολή της αίτησης σύνδεσης/αίτηση επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr από το χρήστη ποια διαδικασία ακολουθείται;

Σε περίπτωση ύπαρξης αποριών ή/και πιθανών προβλημάτων στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις σχετικές οδηγίες και εφόσον απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κάτωθι κανάλια επικοινωνίας: