Πως μπορεί να ληφθεί το έντυπο επιχορήγησης;

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης επιχορήγησης, το έντυπο επιχορήγησης θα αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης.