Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pvstegi.gov.gr) είναι η εξής:

Βήμα 1Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται η επιλογή της κατηγορίας “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ” κι έπειτα “Συνέχεια”

Βήμα 2Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει νέα αίτηση επιχορήγησης επιλέγοντας το πεδίο “Νέα Αίτηση Επιχορήγησης”.

Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση, προτού πραγματοποιηθεί η αίτηση επιχορήγησης, είναι να έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση σύνδεσης, διαφορετικά ο χρήστης δεν μπορεί να μεταβεί στην δημιουργία και υποβολή της αίτησης επιχορήγησης.

Βήμα 3: Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί είτε με επιλογή της καρτέλας που επιθυμεί ο χρήστης από το Μενού Πλοήγησης, είτε πατώντας τα κουμπιά πλοήγησης.

Βήμα 4: Συμπλήρωσης των πεδίων που εμφανίζονται σε κάθε καρτέλα καθώς και ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών/εγγράφων, όπου απαιτείται, στην επιτρεπόμενη μορφή (είτε σε μορφή pdf είτε εικόνας με τη μορφή jpg ή png). Όσα πεδία φέρουν την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση.

Βήμα 5: Καθώς ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων και ενεργειών από τον χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του.

Βήμα 5: Οριστική υποβολή της αίτησης επιχορήγησης από τον χρήστη.