Πως επισυνάπτεται μία υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr

Μετά την επιτυχή λήψη και υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης από το χρήστη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την επισύναψη της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης, επισημαίνονται ως ακολούθως:

Βήμα 1: Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου “Λίστα Αιτήσεων”.

Βήμα 2: Αναζήτηση της εγκριθείσας αίτησης.

Βήμα 3Επιλογή της προεπισκόπησης των στοιχείων της αίτησης από το πεδίο “Ενέργειες”.

Βήμα 4Μεταφόρτωση της ψηφιακά υπογεγραμμένης σύμβασης στην επιτρεπόμενη μορφή (σε μορφή Pdf αρχείου ή εικόνας jpg & png) με επιλογή “Upload”. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση λάθους, δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να διαγράψει το λανθασμένο έγγραφο και να αναρτήσει εκ νέου την υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης.

Βήμα 5Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της σύμβασης, με επιλογή του Checkbox.

Βήμα 6:. Επιλογή “Υποβολής Συμβολαίου”.

Βήμα 7Επιβεβαίωση της οριστικής υποβολής του συμβολαίου από τον χρήστη.