Πως μπορεί να ληφθεί η σύμβασης σύνδεσης από τον αιτούμενο;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την λήψη του προτύπου σύμβασης σύνδεσης προς υπογραφή, επισημαίνονται ως ακολούθως:

Βήμα 1: Μετά την επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα επιλογή από το χρήστη του πεδίου “Λίστα Αιτήσεων”.

Βήμα 2: Αναζήτηση της εγκριθείσας αίτησης.

Βήμα 3: Λήψη της σύμβασης σύνδεσης από το πεδίο “Ενέργειες”. Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο πεδίο δίνεται και η δυνατότητα προβολής του προτύπου σύμβασης σύνδεσης στο χρήστη.

Επισημαίνεται πως οι συμβάσεις σύνδεσης για τις εγκριθείσες αιτήσεις αποστέλλονται και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον λογαριασμό που δηλώθηκε από το χρήστη.