Γιατί ο αριθμός παροχής δεν εμφανίζεται/εντοπίζεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στο στάδιο της αίτησης σύνδεσης;

Σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο αριθμός παροχής με τον οποίο θα συνδέεται ο φωτοβολταϊκός σταθμός, συνιστάται επικοινωνία του χρήστη με τον πάροχο ενέργειας για την ενημέρωση των στοιχείων του αριθμού παροχής. Επισημαίνεται πως νέα αίτηση πραγματοποιείται, μόνο, σε περίπτωση που υπάρχει αριθμός παροχής στο ΑΦΜ του αιτούντος ενώ για κάθε αριθμό παροχής μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.