Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Μετά την επιτυχή επιβεβαίωση του email και της σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr, η υποβολή νέας αίτησης σύνδεσης, διατίθεται στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται η επιλογή της κατηγορίας “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ” κι έπειτα “Συνέχεια”.

Bήμα 2Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει νέα αίτηση σύνδεσης επιλέγοντας “Νέα Αίτηση Σύνδεσης”.

Σημείωση:

  1. Νέα αίτηση πραγματοποιείται, μόνο, σε περίπτωση που υπάρχει αριθμός παροχής στο ΑΦΜ του αιτούντος ενώ για κάθε αριθμό παροχής μπορεί να υποβληθεί μόνο μια αίτηση.

  2. Σε περίπτωση που δεν εντοπίζεται ο αριθμός παροχής με τον οποίο θα συνδέεται ο Φ/Β σταθμός, συνιστάται επικοινωνία με τον πάροχο ενέργειας για την ενημέρωση των στοιχείων του αριθμού παροχής.

Βήμα 3: Ο χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί είτε με επιλογή της καρτέλας που επιθυμεί ο χρήστης από το Μενού Πλοήγησης (εφόσον είναι διαθέσιμη),

Βήμα 4: Συμπλήρωση των πεδίων που εμφανίζονται σε κάθε καρτέλα καθώς και ανάρτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών/εγγράφων, όπου απαιτείται, στην επιτρεπόμενη μορφή (είτε σε μορφή pdf είτε εικόνας με τη μορφή jpg ή png) από τον χρήστη. Όσα πεδία φέρουν την ένδειξη (*) είναι υποχρεωτικά πεδία προς συμπλήρωση.

Βήμα 5: Καθώς ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων και ενεργειών από τον χρήστη, ο χρήστης θα πρέπει, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, να ελέγξει την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του.

Βήμα 6: Οριστική υποβολή της αίτησης σύνδεσης από τον χρήστη.