Με ποιο τρόπο πραγματοποιείται σύνδεση του χρήστη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr για την υποβολή αίτησης σύνδεσης ή/και αίτησης επιχορήγησης στον ΔΕΔΔΗΕ;

Η διαδικασία για σύνδεση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr συνοψίζεται στα ακόλουθα βήματα:

Βήμα 1: Σύνδεση στην ιστοσελίδα https://pvstegi.gov.gr και επιλογή εισόδου μέσω ΓΓΠΣ αποκλειστικά με τους κωδικούς TAXISnet του αιτούντος φορέα.

Βήμα 2Αυθεντικοποίηση του χρήστη και αποδοχή της πρόσβασης από την εφαρµογή pvstegi.gov.gr στα βασικά στοιχεία Μητρώου (ΑΦΜ, Όνοµα, Επώνυµο, Πατρώνυµο, Μητρώνυµο, Έτος Γέννησης) που παρέχονται από το φορολογικό µητρώο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε.

Βήμα 3: Καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) από τον αιτούμενο.

Βήμα 4: Σύνδεση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) που δηλώθηκε και επιβεβαίωση της διεύθυνσης από τον αιτούμενο στο σύνδεσμο που στάλθηκε από το ape@deddie.gr.

Σημείωση: Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο όνομα του αιτούμενου καθώς και η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη για την ορθή ενημέρωση του αιτούμενου από την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναφορικά με την κατάσταση της αίτησης και την αποστολή/λήψη τυχόν εγγράφων (για παράδειγμα, σύμβαση σύνδεσης, έντυπο επιχορήγησης κ.α.).