Ποιες οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού;

Οι χρονικές προθεσμίες εγκατάστασης του σταθμού καθορίζονται στη Σύμβαση Σύνδεσης που έχει συνάψει ο αιτούμενος με το ΔΕΔΔΗΕ. Σε κάθε περίπτωση στο πλαίσιο του Προγράμματος, οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί θα πρέπει να έχουν ενεργοποιηθεί μέχρι τις 30.06.2025.