Ποιες είναι οι τράπεζες που θα μπορώ να ζητήσω δάνειο εφόσον υποβάλω αίτηση;

Στο Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» συμμετέχουν οι κάτωθι τράπεζες:

A/A

Όνομα Πιστωτικού Ιδρύματος

1

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

2

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

3

ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

5

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.

6

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

7

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ.

8

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ.

9

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.

10

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.