Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία των προμηθευτών που είχα αρχικά επιλέξει;

Είναι δυνατή η αλλαγή προμηθευτών. Η διαδικασία και το στάδιο που είναι αυτό εφικτό περιγράφονται στο σχετικό τεχνικό εγχειρίδιο του πληροφοριακού συστήματος.