Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις;

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, θα παρέχεται μέχρι την κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού ανά περιφέρεια.