Είναι επιλέξιμη η εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης πετρελαίου;

Στα πλαίσια της μετάβασης σε ένα μοντέλο χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου δεν είναι επιλέξιμη.