Τι γίνεται όταν λήξει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης;

Κάθε Ενεργειακό Πιστοποιητικό λήγει 10 χρόνια μετά την έκδοσή του. Αυτό συνεπάγεται ότι στην επόμενη πώληση ή μίσθωση μετά την λήξη του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, θα πρέπει να εκδοθεί καινούργιο, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του ΚΕΝΑΚ.

Αν λοιπόν χρειάζεστε ανανέωση του Ενεργειακού Πιστοποιητικού σας, επικοινωνήστε μαζί μας να το τακτοποιήσουμε άμεσα.