Γίνεται Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) εξ’ αποστάσεως;

Η έκδοση του Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη για ένα ακίνητο απαιτεί τη διενέργεια αυτοψίας στο ακίνητο, είτε είναι σπίτι, είτε επαγγελματικός χώρος. Άρα, η απάντηση είναι ξεκάθαρα ΟΧΙ. Δεν γίνονται ΥΔΕ εξ’ αποστάσεως και καλό είναι να τα αποφεύγεται αυτή η πρακτική γιατί πιθανότητα θα κληθεί ο ιδιοκτήτης να το πληρώσει και δεύτερη φορά σε έναν ενδεχόμενο έλεγχο από τον ΔΕΔΔΗΕ. Εξάλλου, δεδομένου ότι ο ιδιοκτήτης καταβάλει μια αμοιβή σε έναν Ηλεκτρολόγο, θα ήταν χρήσιμο να έχει μια πραγματική εικόνα για την ασφάλεια της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του ακινήτου και να μην επωμίζεται απλά ένα κόστος χωρίς κανένα αντίκρισμα, ακόμα και αν η τιμή ακούγεται πιο οικονομική.