Σε περίπτωση ερωτήματος ή προβλήματος με την υποβολή της αίτησης σύνδεσης/αίτηση επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr από το χρήστη ποια διαδικασία ακολουθείται;

Σε περίπτωση ερωτήματος ή προβλήματος με την υποβολή της αίτησης σύνδεσης/αίτηση επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr από το χρήστη ποια διαδικασία ακολουθείται;

Σε περίπτωση ύπαρξης αποριών ή/και πιθανών προβλημάτων στην χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει στις σχετικές οδηγίες και εφόσον απαιτείται περαιτέρω υποστήριξη μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κάτωθι κανάλια επικοινωνίας: υποβολή αιτήματος επικοινωνίας με περιγραφή του ζητήματος/προβλήματος μέσω της online εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ ή της εφαρμογής My Deddie App σε Android και iOS, […]

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης/ απόρριψης της αίτησης επιχορήγησης;

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης/ απόρριψης της αίτησης επιχορήγησης;

Μετά την επιτυχή υποβολή μιας αίτησης, και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ελέγχεται αυτόματα η ύπαρξη περιθωρίου για επιχορήγηση της υποβληθείσας αίτησης του χρήστη. Ο έλεγχος θα γίνεται βάσει της κατηγορίας της αίτησης (Α,Β,Γ,Δ) και του ποσού επιχορήγησης που αντιστοιχεί στην αίτηση του χρήστη. Σε περίπτωση διαθεσιμότητας κεφαλαίου, η αίτηση θα εγκρίνεται και το κεφάλαιο […]

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης επιχορήγησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης επιχορήγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (pvstegi.gov.gr) είναι η εξής: Βήμα 1: Μετά την επιτυχή σύνδεση στην πλατφόρμα πραγματοποιείται η επιλογή της κατηγορίας “ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ” κι έπειτα “Συνέχεια” Βήμα 2: Ο χρήστης θα μπορεί να δημιουργήσει νέα αίτηση επιχορήγησης επιλέγοντας το πεδίο “Νέα Αίτηση Επιχορήγησης”. Σημείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση, προτού […]

Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί αποσύνδεση του χρήστη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Πως μπορεί να πραγματοποιηθεί αποσύνδεση του χρήστη από την ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr;

Ο χρήστης προκειμένου να πραγματοποιήσει αποσύνδεση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα (pvstegi.gov.gr) μπορεί να επιλέξει το βελάκι εξόδου (πάνω δεξιά στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας) και να πραγματοποιήσει αποσύνδεση από την πλατφόρμα.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την πληρωμή του τέλους σύνδεσης (παράβολο);

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την πληρωμή του τέλους σύνδεσης (παράβολο);

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υ.Α. υπ’ αριθ. ΥΠΕN/ΔΑΠΕΕK/18393/686 (ΦΕK Β ́ 923/22.02.2023), για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης σύνδεσης για φωτοβολταϊκό σταθμό από Αυτοπαραγωγό με εφαρμογή Ενεργειακού Συμψηφισμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής έως 10 kW, απαιτείται η πληρωμή τέλους σύνδεσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ ύψους τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370 €) πλέον τον […]

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη τροποποίηση της αίτηση σύνδεσης;

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για τη τροποποίηση της αίτηση σύνδεσης;

Η τροποποίηση (π.χ. μεταβολή ισχύος, προσθήκη συστήματος αποθήκευσης, μεταβολή στοιχείων αίτησης, αίτηση ενεργοποίησης, κτλ.) των υποβληθεισών αιτήσεων σύνδεσης στην ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα με αυτή νησιά, πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας “Αιτήσεις Σύνδεσης Παραγωγών για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ” του ΔΕΔΔΗΕ (ape.deddie.gr). Για τη σύνδεση στην εν λόγω εφαρμογή, πραγματοποιείται είσοδος στην εφαρμογή “ape.deddie.gr” […]

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης;

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την ακύρωση της αίτησης σύνδεσης, επισημαίνονται ως ακολούθως: Βήμα 1: Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου “Λίστα Αιτήσεων”. Βήμα 2: Αναζήτηση της υποβληθείσας αίτησης. Βήμα 3: Επιλογή της προεπισκόπησης των στοιχείων της αίτησης από το πεδίο “Ενέργειες”. Βήμα 4: Επιλογή του πλαισίου “Ακύρωση Αίτησης” […]

Πως επισυνάπτεται μία υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr

Πως επισυνάπτεται μία υπογεγραμμένη σύμβαση σύνδεσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα pvstegi.gov.gr

Μετά την επιτυχή λήψη και υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης από το χρήστη τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την επισύναψη της υπογεγραμμένης σύμβασης σύνδεσης, επισημαίνονται ως ακολούθως: Βήμα 1: Επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα και επιλογή από το χρήστη του πεδίου “Λίστα Αιτήσεων”. Βήμα 2: Αναζήτηση της εγκριθείσας αίτησης. Βήμα 3: Επιλογή της προεπισκόπησης […]

Πως μπορεί να ληφθεί η σύμβασης σύνδεσης από τον αιτούμενο;

Πως μπορεί να ληφθεί η σύμβασης σύνδεσης από τον αιτούμενο;

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης για την λήψη του προτύπου σύμβασης σύνδεσης προς υπογραφή, επισημαίνονται ως ακολούθως: Βήμα 1: Μετά την επιτυχή σύνδεση στην Πλατφόρμα επιλογή από το χρήστη του πεδίου “Λίστα Αιτήσεων”. Βήμα 2: Αναζήτηση της εγκριθείσας αίτησης. Βήμα 3: Λήψη της σύμβασης σύνδεσης από το πεδίο “Ενέργειες”. Αξίζει να σημειωθεί […]

Call Now Button