Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020

Το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών με επιδότηση έως και 85%, δηλαδή έως 42.500 €

Από τον Νοέμβριο του 2020 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών. Το πρόγραμμα λέγεται Εξοικονομώ – Αυτονομώ και η μέγιστη επιδότηση θα φτάνει το 85% ή τις 42500 €. Τα κυριότερα σημεία του προγράμματος είναι τα εξής:

Δικαιούχοι

 • Όσοι έχουν δικαίωμα σε κάποια κατοικία (π.χ. πλήρη κυριότητα, επικαρπία ή ψιλή κυριότητα). Αν η κατοικία δεν χρησιμοποιείται από κάποιον ιδιοκτήτη (π.χ. είναι ενοικιασμένη), τότε δικαίωμα θα έχει μόνο όποιος έχει την πλήρη κυριότητα ή την επικαρπία.
 • Αν υπάρχουν πολλοί συνιδιοκτήτες σε μια κατοικία, τότε μπορεί οποιοσδήποτε από αυτούς να κάνει αίτηση, με τη σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων
 • Κάθε δικαιούχος δικαιούται μέγιστο προϋπολογισμό δαπανών έως 50.000 € για κάθε κατοικία και έως 100.000 € συνολικά, καθώς μπορεί να εντάξει στο πρόγραμμα περισσότερες από μια κατοικίες.

Κατοικίες:

Όσοι έχουν στην κατοχή τους κάποια κατοικία, η οποία θα πρέπει να πληρεί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Να υφίσταται μόνιμα. Αν τυχόν υπάρχουν αυθαιρεσίες (ακόμα και μικρές όπως π.χ. ένα επιπλέον παράθυρο) θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί.
 • Να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία (όχι απαραίτητα του ιδιοκτήτη – μπορεί να είναι και ενοικιασμένη)
 • Να ανήκει σε Ενεργειακή Κατηγορία Γ ή χειρότερη (πρακτικά τα περισσότερα σπίτια είναι επιλέξιμα)

Εξοικονόμηση:

Θα πρέπει να επιτυγχάνεται ένας ελάχιστος στόχος εξοικονόμησης ενέργειας και από αυτόν θα εξαρτάται και ο προϋπολογισμός που θα καλύπτει το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:

 • Η κατοικία θα πρέπει να αναβαθμίζεται κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες.
 • Δίνεται επιπλέον bonus επιδότηση όταν έχουμε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Αν η κατοικία μεταβαίνει σε κατηγορία Β+ ή καλύτερη, τότε μπορούν να γίνουν και παρεμβάσεις Αυτονόμησης.
 • Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως 1.2 € ανά εξοικονομούμενη kWh.

Επιδότηση:

Ατομικό Εισόδημα (χιλιάδες €) Οικογενειακό Εισόδημα (χιλιάδες €) Βασική Επιδότηση COVID επιδότηση (2020 – 21) Επιδότηση αναβάθμισης κατηγορίες Ζ/Η σε >=Β Μέγιστη Επιδότηση
<=10 <=20 65% 10% 10% 85%
10 – 20 20-30 55% 10% 10% 75%
20 – 30 30-40 50% 10% 10% 70%
30 – 50 40-70 45% 10% 10% 65%
50 – 90 70-120 35% 10% 10% 55%

Επιλέξιμες Παρεμβάσεις:

Στην κατηγορία της εξοικονόμησης ενέργειας:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων και πατζουριών (όχι σίτες).
 • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης και ψύξης (π.χ. αντλίες θερμότητας, κλιματιστικά, επιτοίχιου λέβητες φυσικού αερίου).
 • Εγκατάσταση συστήματος σκίασης (π.χ. τέντες).
 • Εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα.
 • Εγκατάσταση μονώσεων σε ταράτσες και τοίχους (θερμοπρόσοψη).

Στην κατηγορία της αυτονόμησης:

 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών Net Metering (και συστήματος αποθήκευσης) για κάλυψη ιδίων αναγκών κατανάλωσης ρεύματος, εφόσον με τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης επιτυγχάνεται κατηγορία τουλάχιστον Β+.

Στην κατηγορία του Έξυπνου Σπιτιού:

 • Λαμπτήρες φωτισμού LED.
 • Φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 • Έξυπνα συστήματα διαχείρισης (π.χ. πρίζες, θερμοστάτες, αισθητήρες κλπ).

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Ανά γεωγραφική περιοχή οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής αιτήσεων είναι:

Περιφέρεια Ημερομηνία
Κρήτης, Β. Αιγαίου, Ν. Αιγαίου 30/11/2020
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 02/12/2020
Δυτικής Μακεδονίας 04/12/2020
Κεντρικής Μακεδονίας 07/12/2020
Θεσσαλίας 09/12/2020
Ηπείρου, Ιονίων Νήσων 11/12/2020
Αττικής 14/12/2020
Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου 16/12/2020
Δυτικής Ελλάδας 18/12/2020
Πολυκατοικίες 11/01/2021

Απαιτούμενα βήματα:

Αν σας ενδιαφέρει να ενταχθείτε στο πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να κάνουμε όλη την απαιτούμενη προεργασία και να ετοιμάσουμε τον φάκελο για την έγκαιρη και πλήρη υποβολή της αίτησης: 

 • Αυτοψία στο ακίνητο για προσδιορισμό τρέχουσας ενεργειακής κατάταξης και καθορισμό παρεμβάσεων.
 • Έλεγχος για τήρηση απαραίτητων προϋποθέσεων (π.χ. νομιμότητα ακινήτου κλπ).
 • Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 • Σύνταξη αίτησης και φακέλου.

Κόστος:

 • Το κόστος των απαιτούμενων Ενεργειακών Πιστοποιητικών καλύπτεται από το πρόγραμμα καθώς επιστρέφεται στον ιδιοκτήτη εφόσον ενταχθεί σε αυτό.
 • Το κόστος για τη σύνταξη του φακέλου και την υποβολή της αίτησης καθώς και των μετέπειτα απαιτούμενων εργασιών ξεκινάει από 600 € και επιδοτείται εν μέρει από το πρόγραμμα με το ποσό των 350 €.