7.-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-VII-ΥΔ-Μη-υποχρέωσης-υποβολής-δήλωσης-φορολογίας