Εξοικονομώ 2023

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Β’ κύκλος για το Εξοικονομώ 2023
Αιτήσεις από 07/02/2024έως και 29/03/2024
Μόνο για την 1η εισοδηματική κατηγορία


Έναρξη Β’ κύκλου Εξοικονομώ 2023

Ξεκινάνε στις 07/02/2024 οι αιτήσεις για τον Β’ κύκλο του Εξοικονομώ 2023 (https://exoikonomo2023.gov.gr) και μόνο για την 1η εισοδηματική κατηγορία (οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 € ή ατομικό έως 5.000 €) ώστε να αναβαθμίσουν ενεργειακά με επιδότηση τις κατοικίες τους. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα μείνει ανοιχτή έως και τις 29/03/2024. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βαθμολογικά κριτήρια και όχι με χρονική προτεραιότητα.


Πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κατοικιών με Επιδότηση για όλους

Ξεκινάνε στις 12/06/2023 οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2023 (https://exoikonomo2023.gov.gr), ώστε όλοι να αναβαθμίσουν ενεργειακά με επιδότηση τις κατοικίες τους. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα μείνει ανοιχτή έως και τις 15/11/2023. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν με βαθμολογικά κριτήρια και όχι με χρονική προτεραιότητα.


Δείτε γιατί να μας προτιμήσετε:

Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2021

 • Το γραφείο μας ετοίμασε επιτυχώς 180 φακέλους δικών μας πελατών και περισσότερους από 50 φακέλους πελατών άλλων γραφείων.
 • Από τους πελάτες του γραφείου μας κρίθηκαν εξ’ αρχής επιλέξιμες οι 150 αιτήσεις, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 83 %.
 • Σε δεύτερο χρόνο κρίθηκαν επιλέξιμες και οι υπόλοιπες 30 αιτήσεις.

Εξοικονομώ – Αυτονομώ 2020

 • Το γραφείο μας ετοίμασε επιτυχώς 41 φακέλους δικών μας πελατών και περισσότερους από 200 φακέλους πελατών άλλων γραφείων.
 • Αναλάβαμε την υποβολή 42 φακέλων συνεργατών και καταχωρήσαμε επιτυχώς 39 από αυτές (6/6 σε Ήπειρο – 6/6 σε Πελοπόννησο – 4/4 σε Δυτική Ελλάδα – 3/3 σε Βόρειο & Νότιο Αιγαίο – 8/8 σε Κεντρική Μακεδονία – 7/7 σε Ανατολική Μακεδονία και 5/8 σε Θεσσαλία), δηλαδή 93% ποσοστό επιτυχίας
 • Αναλάβαμε την πλήρη προετοιμασία 6 φακέλων για πολυκατοικίες (τύπου Α και Β). Από αυτές, αναλάβαμε να υποβάλουμε τις 3 και το πετύχαμε με απόλυτη επιτυχία.
 • Από τους πελάτες του γραφείου μας αναλάβαμε την υποβολή των 31 εξ αυτών και καταχωρήσαμε επιτυχώς 30 αιτήσεις, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 97%.
 • Προετοιμάσαμε και εκπαιδεύσαμε 10 πελάτες μας για να υποβάλλουν μόνοι τους την αίτηση και τα κατάφεραν επιτυχώς οι 6 εξ αυτών, δηλαδή ποσοστό επιτυχίας 60%.

Αν σας ενδιαφέρει, συμπληρώστε τα στοιχεία σας για την έγκαιρη και πλήρη προετοιμασία του φακέλου σας.


  Οι αμοιβές μας για το Εξοικονομώ:

  Πριν τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως επιτυχούσας:
  1. Για να γίνει η αίτηση το κόστος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ανέρχεται σε 2.5 € / τμ + 75 με μέγιστο τα 400 €. Αυτό είναι και το μόνο κόστος που θα έχετε δώσει πριν βγουν τα αποτελέσματα της αίτησης
  Μετά τον χαρακτηρισμό της αίτησης ως επιτυχούσας
  1. Αμοιβή επιτυχίας για το γραφείο μας 300 € που είναι εκτός Εξοικονομώ.
  2. Στη συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί Ηλεκτρονική Ταυτότητα (αν δεν έχετε ήδη) με κόστος 3 € / τμ + 150 € με μέγιστο τα 550 €
  3. Με την ολοκλήρωση των εργασιών υπάρχει μια δική μας Αμοιβή πιστοποίησης ίση με το 2% του προϋπολογισμού του έργου καθώς ως Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να πιστοποιήσουμε την εκτέλεση όλων των εργασιών. Η αμοιβή αυτή δεν υφίσταται σε περίπτωση που υλοποιήσετε το έργο με εμάς η με συνεργαζόμενη με εμάς εταιρεία.
  4. Τέλος, μετά την εκτέλεση των εργασιών θα επισκεφτεί το ακίνητο ένας άλλος Ενεργειακός Επιθεωρητής που θα προκύψει με κλήρωση και θα επιβεβαιώσει την ενεργειακή αναβάθμιση του ακινήτου εκδίδοντας το αντίστοιχο Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του οποίο το κόστος ανέρχεται σε 2.5 € / τμ + 75€ με μέγιστο τα 400 €.
  Οι αμοιβές για τα 2 ΠΕΑ και την Ηλεκτρονική Ταυτότητα σας επιστρέφονται με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.
  Αναλυτικά οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε με τα παραπάνω κόστη είναι:
  Ως Ενεργειακός Επιθεωρητής:
  • Τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης στην κατοικία πριν την υλοποίηση του έργου
  • Την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Την συμπλήρωση ηλεκτρονικά της πρότασης παρεμβάσεων
  Ως Τεχνικός Σύμβουλος :
  • την καταχώρηση των στοιχείων της αίτησης μέχρι και τν ολοκλήρωση της στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος
  • την επισύναψη των δικαιολογητικών και παραστατικών όπου απαιτείται από το Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος
  • την έγκαιρη ενημέρωση του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφελούμενος για τη διεκπεραίωσή τους
  • την έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις/εγκρίσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η νομιμότητα των εργασιών
  • την έγκαιρη ενημέρωση του Ωφελούμενου και την παροχή τεχνικών οδηγιών σε θέματα τεχνικής φύσης που άπτονται των εργασιών ενεργειακής, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης,
  • τη βεβαίωση εκτέλεσης των εργασιών


  Τα βασικότερα σημεία που περιγράφονται στην προδημοσίευση του οδηγού είναι:

  ΕΝΙΣΧΥΣΗ

  Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ορίζεται ως εξής:

  Ατομικό Εισόδημα

  (€)

  Οικογενειακό Εισόδημα (€)

  Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης σκέλος

  «Εξοικονομώ»

  Ιδιοκατοίκηση

  Χρήση από έτερο πρόσωπο

  1

  ≤5.000

  ≤10.000

  75%

  65%

  2

  >5.000 – 10.000

  >10.000 – 20.000

  70%

  60%

  3

  >10.000 – 20.000

  >20.000 – 30.000

  55%

  45%

  4

  >20.000 – 30.000

  >30.000 – 40.000

  45%

  40%

  5

  >30.000

  >40.000

  40%

  40%

  • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων σε επιλέξιμη κατοικία, ή αν η χρήση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο, (άλλος συγκύριος, δωρεάν παραχώρηση, ενοικίαση), τότε ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
  Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

  • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 30%
  • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρεις (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

  ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

  Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.

  Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος στο ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό «εισόδημα» προσμετρούνται το Συνολικό Δηλωθέν εισόδημα, τα Απαλλασσόμενα και Αυτοτελή Φορολογούμενα εισοδήματα καθώς και η Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος.

  Τα άνω εισοδήματα προκύπτουν από την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογικού έτους 2021.

  Εάν ο αιτών είναι έγγαμος ή αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια, η κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 1 γίνεται βάσει της στήλης «οικογενειακό εισόδημα». Για τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του συστήματος TAXIS και αθροίζονται τα εισοδήματα του υπόχρεου υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, της συζύγου και των τέκνων που έχουν δηλωθεί ως εξαρτώμενα μέλη στην εν λόγω δήλωση και τυχόν υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση.

  Εάν ο αιτών (στην περίπτωση οικογένειας/ΜΣΣ, ή/και η σύζυγος/ΜΣΣ) είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού, το εισόδημα του θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος» Ελλάδας κατά την έννοια του Προγράμματος και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του, για το έτος αναφοράς.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

  Επιλέξιμες είναι μονοκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία. Δεν είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις που να αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση/ανακαίνιση κτιρίου πολυκατοικίας.

  Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

  • Υφίσταται νόμιμα.
  • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
  • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
  • Έχει καταταγεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

  Για τη νομιμότητα της κατοικίας ο αιτών κατά την υποβολή θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά νομιμοποιητικά της έγγραφα. Εφόσον η αίτηση κριθεί καταρχήν επιλέξιμη, θα απαιτηθεί η υποβολή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας (ΗΤΚ).

  Η κύρια χρήση της κατοικίας προκύπτει από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του χρήστη εντός των τελευταίων τριών (3) ετών, με προτεραιότητα το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2021). Σε περίπτωση που από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, για το έτος αναφοράς προκύπτει ότι το ακίνητο δεν ήταν σε χρήση (κενό διαμέρισμα, κενή μονοκατοικία) το εν λόγω φορολογικό έτος, για την πιστοποίηση της κύριας χρήσης κατοικίας θα χρησιμοποιηθούν αντίστοιχα δικαιολογητικά ενός εκ των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

  Εάν η κατοικία έχει αποκτηθεί μετά τις 31.12.2021 («πρόσφατη απόκτηση» ακινήτου), θα ζητηθεί έγγραφη δέσμευση για την κύρια χρήση της κατοικίας.

  Δεν είναι επιλέξιμες κατοικίες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
  Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης.

  Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και “Εξοικονομώ-Αυτονομώ” και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, με ΦΠΑ, ανά αίτηση, δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  α) το γινόμενο του 1,1 € επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης,

  β) το γινόμενο του 220 € επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,

  γ) τις 22.500 €.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
  Οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε δαπάνες για την υλοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και λοιπές υποστηρικτικές δαπάνες.

  Σκέλος «Εξοικονομώ»

  Κατηγορίες / υποκατηγορίες παρεμβάσεων

  1. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ/ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ/ΑΕΡΙΣΜΟΣ

  1.Α1 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα- Παράθυρο

  1.Α2 Πλαίσιο αλουμινίου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

  1.B1 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο

  1.B2 Πλαίσιο ξύλου με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

  1.Γ1 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Παράθυρο

  1.Γ2 Πλαίσιο PVC με ενεργειακό υαλοπίνακα – Εξωστόθυρα

  1.Δ Μόνον ενεργειακοί υαλοπίνακες (Χωρίς αντικατάσταση πλαισίου)

  1.Ε1 Εξωτερικό προστατευτικό φύλλο (σύστημα Κουτί–Ρολό ή Εξώφυλλο)

  1.Ε2 Λοιπά σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης

  1.Ζ Συστήματα Μηχανικού Αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

  2. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

  2.A Θερμομόνωση δώματος εξωτερικά

  2.Β Θερμομόνωση στέγης ή οριζόντιας οροφής κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη

  2.Γ1 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί εδάφους επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με συνθετικό επίχρισμα

  2.Γ2 Θερμομόνωση εξωτ. τοιχοποιίας, φέροντος οργανισμού, δαπέδου επί πιλοτής, ή μη θερμαινόμενου χώρου, με επικάλυψη με ελαφρά πετάσματα

  3. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ/ΨΥΞΗΣ

  3.Α Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

  3.Β Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

  3.Γ Σύστημα Α/Θ (Θέρμανσης – Ψύξης / Ελάχιστη απαίτηση ενεργειακής σήμανσης στους 55oC)

  3.Δ Σύστημα γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

  3.Ε Σύστημα συμπαραγωγής Φ.Α. (ΣΗΘΥΑ)

  3.ΣΤ Σύστημα λέβητα βιομάζας – πελλέτας ξύλου

  3.Ζ Αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split unit) για θέρμανση/ψύξη χώρου

  3.Η Σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης

  4. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΖΝΧ

  4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

  4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

  4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

  4.Δ Αντλία θερμότητας

  5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

  5.Α Συσκευές διαχείρισης ενέργειας (smarthome)

  5.Β Οικιακές Ηλεκτρικές Συσκευές

  Λοιπές υποστηρικτικές Υπηρεσίες

  Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος είναι δυνατή η χρηματοδότηση των παρακάτω υποστηρικτικών υπηρεσιών

  Α/Α

  Υπηρεσία

  Επιλέξιμη δαπάνη (€)

  Εξοικονομώ

  1

  ΠΕΑ Α

  75+2,50/m2 με max=400

  ΝΑΙ

  2

  ΠΕΑ Β

  75+2,50/m2 με max=400

  ΝΑΙ

  3

  Ηλεκτρονική Ταυτότητα

  150 +3/m2 με max=550

  ΝΑΙ

  4

  Τεχνικός Σύμβουλος

  250 + 1,50/m2 με max 450

  ΝΑΙ

  5

  Άδεια / Μελέτη

  250/μελέτη και 700 συνολικά

  ΝΑΙ

  Ανώτατο επιλέξιμο κόστος Λοιπών Δαπανών

  2.500

  Δεν είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Στο άνω πλαίσιο, το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 01/02/2020 και μετά.

  Διευκρινίζεται ότι, στα πλαίσια των απαιτήσεων του Προγράμματος γίνονται δεκτά ΠΕΑ, που έχουν εκδοθεί μετά την 27.11.2017 (ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017), και προ τις 01/02/2020, καθώς και μελέτες και Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας που έχουν εκδοθεί προ τις 01/02/2020, η δαπάνη τους όμως δεν είναι επιλέξιμη από το Πρόγραμμα.

  ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
  Το ποσοστό επιχορήγησης αφορά στον επιλέξιμο προϋπολογισμό παρεμβάσεων.

  Το υπόλοιπο ποσοστό έως το 100% του επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων καλύπτεται

  Α) με Ίδια Κεφάλαια,

  Β) με δυνατότητα δανειακής σύμβασης, είτε για το ποσό που θα επιλέξουν είτε για το ποσό που θα τους εγκριθεί από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό,

  ή με συνδυασμό των παραπάνω.

  Ειδικότερα σε περίπτωση σύναψης δανειακής σύμβασης ισχύουν τα ακόλουθα:

  • Αποκλειστικά για τους Ωφελουμένους της εισοδηματικής κατηγορίας 1, παρέχεται η δυνατότητα εγγυοδοσίας του Δημοσίου για την εξασφάλιση του δανείου προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
  • Δεν είναι επιτρεπτή η απαίτηση από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό εμπράγματων εξασφαλίσεων για τη χορήγηση του δανείου. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης δανείου, σε όσες περιπτώσεις κρίνεται αναγκαίο προκειμένου οι πολίτες να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα
  • Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα (4), ή πέντε (5), ή έξι (6) έτη και είναι άτοκο.
  • Ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός δεν επιβαρύνει τους ενδιαφερόμενους με κόστος διαχείρισης φακέλου δανείου.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
  Τα έργα των Ωφελούμενων (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) θα πρέπει να ολοκληρώνονται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής (το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2025)

  Πέραν του ανωτέρω διαστήματος των 12 μηνών ολοκλήρωσης του έργου, δίνεται δυνατότητα παράτασης για διάστημα ως και τρεις (3) μήνες, κατόπιν εξέτασης αιτιολογημένου αιτήματος.

  ΥΠΟΒΟΛΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΝΤΑΞΗ
  Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα υποβολής αίτησης είναι:

  • Εξασφάλιση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή TAXISnet.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίησης/τακτοποίησης στο ακίνητο, η αρχική δήλωση υπαγωγής σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών θα πρέπει να έχει γίνει πριν την υποβολή της αίτησης στο Πρόγραμμα. Μεταγενέστερη δήλωση, από την υποβολή αίτησης στο Πρόγραμμα, για υπαγωγή σε νόμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών, δύναται να υποβληθεί σε περίπτωση απόκλισης της Ωφέλιμης επιφάνειας του ακινήτου μέχρι του ορίου των επτά (7) τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου οι ενεργειακές παρεμβάσεις να είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
  • Εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) για το έτος 2021, και τακτοποίηση κάθε είδους εκκρεμοτήτων στην αναλυτική κατάσταση μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) ή στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι στα έντυπα φορολογίας, μίσθωσης ακινήτων και περιουσιακής κατάστασης θα πρέπει να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Σε περίπτωση πρόσφατης απόκτησης ακινήτου (απόκτηση για πρώτη φορά εμπράγματου δικαιώματος επί του ακινήτου μετά τις 31/12/2020) θα πρέπει να έχει προηγηθεί η καταχώρηση/τροποποίηση των στοιχείων στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων Ε9.
  • Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων εμπράγματων δικαιωμάτων στο ακίνητο θα πρέπει να έχει εξασφαλισθεί η συναίνεση των συγκυρίων και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση των στοιχείων ακινήτων τους (Ε9).
  • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης του ακινήτου και διαμόρφωση της Πρότασης Παρεμβάσεων ενεργειακής Εξοικονόμησης.

  Επισημαίνεται ότι σε επόμενο στάδιο μετά την υποβολή αίτησης και μόνο στην περίπτωση όπου βάσει των αρχικών πινάκων κατάταξης αιτήσεων η αίτηση κληθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», θα απαιτηθεί η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας εντός 75 ημερών.

  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του Προγράμματος.

  Ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων
  Για τις αιτήσεις που εντάσσονται σε ειδική περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και να είναι ορθά συμπληρωμένα ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους.

  Α) Ενοικιαζόμενη/δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία

  Εάν, για επιλέξιμη κατοικία, η χρήση και δήλωση κύριας κατοικίας γίνεται από ενοικιαστή ή είναι δωρεάν παραχώρηση τότε ο ωφελούμενος (μόνον επικαρπωτής ή πλήρης κύριος) θα πρέπει να προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis Aid). Θα πρέπει το ύψος των ενισχύσεων, κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του τρέχοντος Προγράμματος, αθροιζόμενη με την ενίσχυση που θα λάβει από το παρόν Πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες Ευρώ (200.000€).

  Β) Φορολογικός Κάτοικος εξωτερικού

  Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν ο/η αιτών/ούσα για υπαγωγή στο Πρόγραμμα ή/και η/ο σύζυγος είναι εγγεγραμμένοι ως φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού, φορολογούνται στην Ελλάδα και έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης μόνο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στη χώρα μας. Εάν στα πλαίσια της φορολογικής νομοθεσίας δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής και δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, ισχύει συνδυαστικά και η ειδική περίπτωση Γ (υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1985 του παραρτήματος X περί μη υποχρέωσης υποβολής σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων).

  Το εισόδημα για την κατάταξη στις κατηγορίες του πίνακα 2.2.1, θα προκύπτει από την άθροιση του «εισοδήματος» Ελλάδας κατά την έννοια του Προγράμματος και του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος που έχει αποκτηθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας του, για το έτος αναφοράς (φορολογικό έτος 2020).

  Για την πιστοποίηση των εισοδημάτων εξωτερικού ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει επιπρόσθετα:

  • Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (CERTIFICATE OF TAX RESIDENCE), το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή της Κατοικίας του.
  • Φορολογική δήλωση για το έτος αναφοράς, που έχει υποβληθεί στη χώρα Φορολογικής Κατοικίας.

  Τα ανωτέρω α’ και β’ δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα από αρμόδια αρχή.

  Γ) Μη υποχρέωση υποβολής στοιχείων φορολογίας

  Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν δεν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση και δεν υποβάλλεται δήλωση εισοδήματος (έντυπο Ε1) ή και αναλυτική κατάσταση για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης (έντυπο Ε2) και συνεπώς δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διασταύρωση είτε της εισοδηματικής κατηγορίας, είτε της κύριας χρήσης της κατοικίας, για τη διαπίστωση της πληρότητας των κριτηρίων του προγράμματος. Τίθεται υπόψη ότι από εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο και ανάλογα με την χρήση αυτού παράγεται είτε πραγματικό είτε «τεκμαρτό» εισόδημα και κατά κανόνα, στην περίπτωση κύριας κατοικίας, προκύπτει υποχρέωση υποβολής εντύπων Ε1 για τα εισοδήματα (και Ε2 για την περίπτωση δωρεάν παραχώρησης). Οι αιτούντες που θεωρούν ότι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία θα πρέπει να ελέγχουν τι ισχύει φορολογικά για την περίπτωση τους.

  Στην κατηγορία αυτή δύναται να εμπίπτουν είτε φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού (υπόχρεοι δήλωσης ή σύζυγοι υπόχρεου) είτε εξαρτώμενα τέκνα τα οποία δεν έχουν υποχρέωση υποβολής ατομικής δήλωσης εισοδημάτων και που εντάσσονται στην οικογενειακή δήλωση.

  Σε περίπτωση που νομίμως προκύπτει η μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 σύμφωνη με το σχετικό Υπόδειγμα βάσει της εγκυκλίου ΔΕΑΦ Α 1138225 ΕΞ 2018 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

  Δ) Έλεγχος Πολυτεκνικής Ιδιότητας

  Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία μόνον εάν υφίσταται η ιδιότητα πολυτέκνου, όπως προκύπτει από σχετικό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας με ψηφιακή υπογραφή από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

  Ε) Έλεγχος Πιστοποίησης Αναπηρίας

  Μία αίτηση εμπίπτει σε αυτή την ειδική κατηγορία αν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας, ή η σύζυγος υπόχρεου και τα εξαρτώμενα τέκνα, διαθέτουν αναπηρία σε βαθμό τουλάχιστον 67% όπως επιβεβαιώνεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), ή κατά περίπτωση από υγειονομική επιτροπή πιστοποίησης/γνωμάτευσης αναπηρίας ή άλλη αρμόδια αρχή, η οποία κατά το νόμο εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητές της.

  Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, στο πλαίσιο συνολικής βαθμολογίας που θα προκύπτει βάσει των κάτωθι κριτηρίων:

  Α/ Α

  Κριτήριο

  Βαρύτητα Συντελεστών

  Ανώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου

  Κατώτατο βαθμολογούμενο όριο κριτηρίου

  K1

  Ανηγμένο κόστος

  εξοικονόμησης ενέργειας*

  50%

  0,200

  1,000

  K2

  Εισόδημα (€)/μέλος οικογένειας

  14%

  1.000(€)/άτομο οικογένειας

  30.000(€)/άτομο οικογένειας

  K3

  Βαθμοημέρες

  7%

  1,4069

  0,2180

  K4

  Ενεργειακή κλάση, βάσει Α’ ΠΕΑ

  5%

  Η

  Γ

  K5

  Παλαιότητα κατασκευής

  3%

  Προ του 1955

  2011

  K6

  Μονογονεϊκή Οικογένεια

  7%

  σταθερό

  K7

  ΑμεΑ**

  7%

  σταθερό

  K8

  Πολύτεκνοι***

  7%

  σταθερό

  Μέγιστο ποσοστό βαρύτητας συντελεστών

  100%

  Η εξίσωση υπολογισμού βαθμολογίας από τον οποίο θα προκύπτει η Σειρά Κατάταξης βάσει και των ανωτέρω κριτηρίων είναι η εξής:

  𝛣𝛼𝜃𝜇𝜊𝜆𝜊𝛾ί𝛼 = 𝐾1 ∙ 50% + 𝐾2 ∙ 14% + 𝐾3 ∙ 7% + 𝐾4 ∙ 5% + 𝐾5 ∙ 3% + 𝐾6 ∙ 7% + 𝐾7 ∙ 7% + 𝐾8 ∙ 7%

  Η επιλογή των αιτούντων θα πραγματοποιείται με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων

  Τα σημαντικότερα δικαιολογητικά είναι:

  • Οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο (π.χ. τακτοποίηση)
  • Λογαριασμός ρεύματος
  • Συμβόλαιο ιδιοκτησίας
  • Ταυτότητα
  • Φορολογικές δηλώσεις (Ε1 – Ε2 – Ε9 – Εκκαθαριστικό)

  Αν ενδιαφέρεστε και εσείς για τον επόμενο κύκλο του Εξοικονομώ, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατόν.