Ψύξη – θέρμανση

 • Κλιματιστικά
 • Επίτοιχος ατομικός λέβητας Φ.Α.
 • Αντλία θερμότητας
 • Ενεργειακό τζάκι

Επίτοιχος λέβητας φυσικού αερίου

Η εγκατάσταση ατομικού επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου αποτελεί μια από τις καλύτερες επιλογές για τη θέρμανση κατοικιών, εφόσον βέβαια υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου στην περιοχή (η διαθεσιμότητα του δικτύου μπορεί να ελεγχθεί στη σελίδα της ΕΔΑ). Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του λέβητα φυσικού αερίου είναι:

 • Μικρό μέγεθος. Ο λέβητας τοποθετείται συνήθως στο μπαλκόνι και έχει περιορισμένες διαστάσεις. Δεν απαιτεί δεξαμενή ή άλλη εξωτερική διάταξη.
 • Μεγάλος βαθμός απόδοσης. Ειδικά οι λέβητες φυσικού αερίου συμπύκνωσης επιτυγχάνουν σημαντικά υψηλούς βαθμούς απόδοσης, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε μείωση του κόστους θέρμανσης.
 • Οικονομία. Το φυσικό αέριο είναι αυτήν την στιγμή η πλέον οικονομική πηγή ενέργειας για την παραγωγή θέρμανσης. Σε συνδυασμό με τους πολύ μεγάλους βαθμούς απόδοσης, το κόστος λειτουργίας είναι περίπου το 1/3 από αυτό ενός καυστήρα πετρελαίου και περίπου το 75% μιας αντλίας θερμότητας.
 • Ασφάλεια. Πλέον υπάρχει μεγάλη εμπειρία στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Οι αυστηρές προδιαγραφές, αλλά και το γεγονός ότι το φυσικό αέριο είναι ελαφρύτερο από τον αέρα, άρα δεν συσσωρεύεται για να υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης, καθιστούν τους λέβητες φυσικού αερίου μια από τις ασφαλέστερες πηγές θερμότητας.
 • Λειτουργία διπλού καυσίμου. Σε περιοχές που το δίκτυο αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε λίγο καιρό, είναι εφικτό να εγκατασταθεί από τώρα ο λέβητας και να λειτουργεί με υγραέριο (με ένα απλό κιτ μετατροπής).
 • Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης. Οι περισσότεροι λέβητες φυσικού αερίου έχουν τη δυνατότητα να ζεσταίνουν νερό χρήσης (π.χ. για την κουζίνα, το μπάνιο κλπ) και μάλιστα το κάνουν ακριβώς τη στιγμή που υπάρχει η ανάγκη. Έτσι, δεν απαιτείται ούτε αποθήκευση, ούτε αναμονή.
 • Ανεξαρτησία. Με την εγκατάσταση ενός ατομικού λέβητα φυσικού αερίου, το κάθε διαμέρισμα αποκτά πλήρη ανεξαρτησία στη θέρμανσή του και δεν εξαρτάται από τις ανάγκες, τις προτιμήσεις και τις οικονομικές οφειλές των υπολοίπων. Ο έλεγχος της συσκευής γίνεται αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και μάλιστα οι πιο σύγχρονοι λέβητες προσφέρουν δυνατότητα χειρισμού ακόμα και μέσω smartphones.
 • Ευκολία. Δεν απαιτείται η ύπαρξη δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμου, όπως στο πετρέλαιο, δεν υπάρχουν κατάλοιπα από την καύση, όπως στις σόμπες ή τα τζάκια, δεν υπάρχει η ανάγκη πρόβλεψης για την ύπαρξη διαθέσιμου καυσίμου αφού η ροή είναι άμεση από το δίκτυο.
 • Περιβαλλοντικά οφέλη. Η καύση του φυσικού αερίου παράγει τους λιγότερους ρύπους σε σχέση με όλα τα άλλα καύσιμα και μάλιστα δεν εκπέμπονται σωματίδια αιθάλης (υπεύθυνα για την αιθαλομίχλη που προκύπτει από τα τζάκια) ή οξείδια του θείου (υπεύθυνα για την όξινη βροχή).
 • Νομοθετική διευκόλυνση. Για την εγκατάσταση του λέβητα και του δικτύου τροφοδοσίας δεν απαιτείται έγκριση της υπόλοιπης πολυκατοικίας καθώς το σύστημα θέρμανσης αναβαθμίζεται ενεργειακά. Απαιτείται μόνο γνωστοποίηση στη γενική συνέλευση. Δεν απαιτείται καν έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Χρήση για μαγείρεμα. Έχοντας δημιουργήσει την εγκατάσταση για τον λέβητα, είναι πολύ εύκολο να οδηγηθεί μια παροχή και στην κουζίνα για τη χρήση φούρνου και εστιών φυσικού αερίου, επιτυγχάνοντας οικονομία στο μαγείρεμα και πιο νόστιμο φαγητό.

Το μέγιστο επιλέξιμο ποσό για την εγκατάσταση επίτοιχου λέβητα αερίου καθορίζεται από τον παρακάτω πίνακα:

Ισχύς P(kW)

≤ 8

8+ – 12

12+ – 20

20+ – 35

35+ – 50

50+ – 100

100+ – 200

200+

Διατάξεις αυτομάτου ελέγχου λειτουργίας συστήματος θέρμανσης

600€

Σύστημα καυστήρα – λέβητα Φυσικού Αερίου / Υγραερίου

2.500

3.500

5.900

11.000

15.500

20.80


Όσον αφορά στην ψύξη, το εξοικονομώ αυτονομώ επιδοτεί την εγκατάσταση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split). Συνολικά μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα έως τρεις εξωτερικές μονάδες που σημαίνει τουλάχιστον τρεις εσωτερικές μονάδες. Μάλιστα, σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από 3 εσωτερικές μονάδες, είναι δυνατή η εγκατάσταση συστήματος multisplit, δηλαδή μια εξωτερική μονάδα να τροφοδοτεί περισσότερες από μια εσωτερικές μονάδες. Η ισχύς των κλιματιστικών συνήθως είναι τυποποιημένη και μπορεί να είναι 9000, 12000, 18000 ή 24.000 btu. Ανάλογα με την ισχύ προκύπτει και το μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανά εξωτερική μονάδα. Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι η εγκατάσταση air condition μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την κάλυψη της θέρμανσης μιας κατοικίας και μάλιστα οδηγεί σε σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση καθώς τα σύγχρονα κλιματιστικά Inverter έχουν πολύ υψηλούς βαθμούς απόδοσης, τόσο στη θέρμανση (COP και SCOP), όσο και την ψύξη (EER και SEER).

Ψυκτική Ισχύς εξωτερικής μονάδος P(kW)

P ≤ 3.8 (9000 – 12000 btu)

P > 3.8 (18000 – 24000 btu)

Μέγιστο επιλέξιμο ποσό (€ ανά εξωτερική μονάδα)

900

1.500