Μονώσεις

Είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση θερμομόνωσης εσωτερικά ή εξωτερικά σε όλα τα δομικά στοιχεία του κελύφους και συγκεκριμένα σε:

  • Δώμα (ταράτσα)
  • Τοίχοι
  • Πυλωτή
  • Στέγη

Η μόνωση συνήθως γίνεται με πλάκες πολυστερίνης ή πετροβάμβακα και επικάλυψη με γυψοσανίδα (κυρίως για εσωτερική θερμομόνωση) ή επιχρίσματα, όπως χρωμοσοβάς (κυρίως για εξωτερική θερμομόνωση).