Ζεστό Νερό (Ηλιακός)

Η χρήση ΑΠΕ για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή για το μπάνιο και την κουζίνα, είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, εκτός και αν μπορεί να τεκμηριωθεί η αδυναμία εγκατάστασης τέτοιων συστημάτων.

Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης από ΑΠΕ μπορεί να γίνει κυρίως με δυο τρόπους, είτε χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργειας (ηλιακός θερμοσίφωνας – ηλιοθερμικό σύστημα), είτε με τη χρήση αντλίας θερμότητας.

Η πρώτη περίπτωση είναι και η πιο διαδεδομένη στη χώρα μας, λόγω της έντονης ηλιοφάνειας, άρα και της διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από έναν συλλέκτη (πλέον επιλεκτικής τεχνολογίας ή κενού) και από ένα θερμοδοχείο (boiler). Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια θερμαίνει ένα ψυκτικό υγρό το οποίο ρέει μέσω ενός εναλλάκτη (σερπατίνα) ανάμεσα από το νερό που βρίσκεται στο θερμοδοχείο και έτσι το νερό θερμαίνεται. Εναλλακτικά, μπορεί ο συλλέκτης και το θερμοδοχείο να βρίσκονται σε διαφορετικό σημείο και η διακίνηση του ψυκτικού υγρού να γίνεται με τη βοήθεια αντλίας και ελεγκτή (βεβιασμένης κυκλοφορίας). Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε ηλιοθερμικό σύστημα.

Ηλιακός θερμοσίφωνας - Ηλιοθερμικό

Ανάλογα με τις ανάγκες της κατοικίας που πρόκειται να καλύψει ένας ηλιακός θερμοσίφωνας, προτείνεται η χωρητικότητα του θερμοδοχείου και η επιφάνεια του συλλέκτη να ακολουθεί το παρακάτω διάγραμμα:

Δυναμικότητα ηλιακού θερμοσίφωνα

Η δεύτερη λύση για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι μέσω αντλίας θερμότητας. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε μια συσκευή που λειτουργεί όπως ένα κλιματιστικό. Η διαφορά είναι ότι η εσωτερική μονάδα αντί να θερμαίνει αέρα, θερμαίνει νερό σε ένα δοχείο.

Αντλία θερμότητας για Ζεστό Νερό Χρήσης

Ανάλογα με την τεχνολογία και τα χαρακτηριστικά του επιλεγόμενου συστήματος, ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός διαμορφώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Χωρητικότητα αποθήκευσης V (lt)

V ≤ 135

135<V ≤ 185

V>185

4.Α Ηλιακό θερμοσιφωνικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ

1.150

1.500

1.700

4.Β Ηλιoθερμικό σύστημα συλλέκτη – ταμιευτήρα αποθήκευσης ΖΝΧ βεβιασμένης κυκλοφορίας

3.450€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 6.000€ για πολυκατοικία

4.Γ Ηλιoθερμικό σύστημα παροχής ΖΝΧ και υποβοήθησης θέρμανσης χώρου

11.500€ ανά αίτηση με ανώτατο όριο 25.000€ για πολυκατοικία

4.Δ Αντλία θερμότητας

1.700€ ανά αίτηση

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η εγκατάσταση λέβητα αερίου (είτε φυσικού αερίου, είτε υγραερίου) δεν αποτελεί πηγή ΑΠΕ για την παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης και κατά συνέπεια δεν καλύπτει τη συγκεκριμένη απαίτηση του προγράμματος.