Παρεμβάσεις

Σημείωση : Επιλέξιμες για το Πρόγραμμα θεωρούνται οι δαπάνες που αφορούν εργασίες που θα εκτελεστούν μετά την έκδοση του πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το εν λόγω ΠΕΑ θα πρέπει να έχει εκδοθεί βάσει του νέου πλαισίου για τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) και συνεπώς θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 26.11.2017.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων.

1.Αντικατάσταση κουφωμάτων – Συστήματα σκίασης

 • Κουφώματα
 • Ρολά
 • Τέντες – Σκίαστρα – Στέγαστρα

2.Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης:

 • Μόνωση δώματος (ταράτσας)
 • Μόνωση τοίχων
 • Μόνωση πυλωτής
 • Μόνωση στέγης

3.Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης:

 • Κλιματιστικά
 • Επίτοιχος ατομικός λέβητας Φυσικού Αερίου ή Υγραερίου
 • Αντλία θερμότητας
 • Ενεργειακό Τζάκι

4.Σύστημα ZNX με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ):

 • Ηλιακός θερμοσίφωνας
 • Ηλιοθερμικό σύστημα βεβιασμένης κυκλοφορίας
 • Αντλία θερμότητας

5.Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης – Αυτονόμησης (φωτοβολταϊκό, smart home, αναβάθμιση ανελκυστήρα, κλπ)

 • Φωτοβολταϊκό net metering
 • Συστήματα Smart Home
 • Φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων
 • Αναβάθμιση ανελκυστήρα (πολυκατοικίες)
 • Αναβάθμιση φωτισμού (πολυκατοικίες)

Επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης – αυτονόμησης:

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0.9 € επί το σύνολο της εξοικονομούμενης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, ούτε τα 180 € / τμ επιφάνειας του διαμερίσματος.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων:

 • 28.000€ για μονοκατοικία/μεμονωμένο διαμέρισμα/διαμέρισμα ως μέρος αίτησης σε πολυκατοικία τύπου Α,