Ελάχιστες Ενεργειακές Απαιτήσεις

Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν στις κατοικίες θα πρέπει να:

Ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (ΚΕνΑΚ), καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του προγράμματος.

Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο αίτησης, ως εξής:

  • Για αιτήσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.
  • Για αιτήσεις πολυκατοικιών , αναβάθμιση κατά τρεις (3) ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α’ ΠΕΑ.

Πίνακας 3.1.1 Ελάχιστος ενεργειακός στόχος κατηγοριών

Ενεργειακές κατηγορίες (κατάταξη)

 

Επιλέξιμη αίτηση με κατάταξη στο

Α’ ΠΕΑ

(μονοκατοικία, μεμονωμένο διαμέρισμα, πολυκατοικία)

Ελάχιστος ενεργειακός στόχος : κατάταξη στο Β’ ΠΕΑ

(μονοκατοικία, μεμονωμένο

διαμέρισμα, πολυκατοικία)

 

Α+

Α

Β+

Β

Γ

Γ

Α

Δ

Δ

Β+

Ε

Ε

Β

Ζ

Ζ

Γ

Η

Η

Δ