egkyklios_misthoseis-1

egkyklios_misthoseis-1

Εγκύκλιος Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για μισθώσεις και μεταβιβάσεις (ΑΔΑ 6ΛΣΗ4653Π8-ΖΡΠ ). Πότε απαιτείται Ενεργειακό Πιστοποιητικό.