Ενεργειακή Αναβάθμιση τύπου Εξοικονομώ για επιχειρήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με επιδότηση 80%

Ενεργειακή Αναβάθμιση τύπου Εξοικονομώ για επιχειρήσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας με επιδότηση 80%

Ξεκινάει στις 05 Μαΐου 2021 το πρόγραμμα Ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας. Προσφέρει επιδότηση 80% για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επικοινωνήστε μαζί μας για να προετοιμάσουμε τον φάκελό σας Επιλέξιμοι Δικαιούχοι Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ Δήμου Αθηναίων (σκούρα πορτοκαλί […]

Call Now Button