Ενεργειακό Πιστοποιητικό για την προσωρινή στέγαση προσφύγων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δημου Αθηναίων, για να μπορείτε να προτείνετε το ακίνητό σας προς ενοικίαση στο πρόγραμμα προσωρινής στέγασης προσφύγων, είναι απαραίτητο να έχετε όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, μεταξύ των οποίων και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

Β. Μίσθωση διαμερισμάτων

  Το μισθωτήριο συμβόλαιο θα έχει συμβαλλόμενο την Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων με διάρκεια έως 31/12/2016.
    Tα διαμερίσματα προς ενοικίαση θα έχουν έκταση από 60 τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό). Η μίσθωση θα δηλώνεται στο TAXISNET.
    Το μίσθωμα ορίζεται σε αναλογία με τα τετραγωνικά μέτρα αλλά και με την κατάσταση του διαμερίσματος, λαμβάνοντας υπόψη και παραμέτρους όπως η περιοχή ή ο όροφος με ανώτατο όριο τα  €400/μήνα.
    Τα ενοίκια θα προπληρώνονται έως το τέλος του 2016 και με δυνατότητας παράτασης ενός έτους ακόμα.
    Σε περίπτωση μεσιτικού γραφείου η αμοιβή που δίνεται ανέρχεται σε ένα μίσθωμα.
    Έχει προϋπολογιστεί ποσό για τυχόν επισκευές, διορθώσεις του διαμερίσματος καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
    Προβλέπεται  πλήρης αποκατάσταση τυχόν ζημιών κατά την παράδοση των διαμερισμάτων στους ιδιοκτήτες.
    Τα διαμερίσματα θα αναζητηθούν τόσο στα όρια του Δήμου της Αθήνας όσο και στους όμορους δήμους Μοσχάτου-Ταύρου, Νέας Σμύρνης, Ζωγράφου, Δάφνης και Αγίου Δημητρίου, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία για το θέμα της προσωρινής εγκατάστασης προσφύγων
    Προβλέπονται άτομα που θα επιβλέπουν καθημερινά τις συνθήκες διαβίωσης των ωφελουμένων και την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων.
    Σε κάθε περίπτωση ορίζεται υπεύθυνος ελεγκτής από την Ε.Α.Τ.Α. με τον οποίο κάθε εκμισθωτής μπορεί να επικοινωνεί ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε ζήτημα.
    Θα τεθεί σε ισχύ Κανονισμός Διαμερίσματος, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι κανόνες υγιεινής και συμπεριφοράς των ωφελουμένων τόσο μεταξύ τους όσο και με τους υπόλοιπους διαμένοντες στην  πολυκατοικία. Την τήρηση αυτών των κανόνων σχετικά με τις υποχρεώσεις των ωφελουμένων κατά την διάρκεια της παραμονής τους θα ελέγχουν καθημερινά τα αρμόδια στελέχη της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  Όποιος δε συμμορφώνεται θα απομακρύνεται από το διαμέρισμα, βάσει των όρων λειτουργίας του ανωτέρω Κανονισμού Διαμερίσματος

Για τη μίσθωση των διαμερισμάτων έχει δημοσιευθεί ανοιχτή ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΕΑΤΑ www.developathens.gr, προκειμένου κάθε ενδιαφερόμενος, είτε φυσικό πρόσωπο – ιδιοκτήτες ακινήτων – είτε νομικό πρόσωπο (π.χ. μεσιτικό γραφείο) να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των ως άνω αναγκών στέγασης. Η ανακοίνωση για τα διαμερίσματα θα είναι ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια του έργου.