Αποτελέσματα ελέγχων ΠΕΑ στην Ελλάδα

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με θέμα τη “Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια” που πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαρτίου στην Αθήνα στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος Qualicheck, που εστιάζει στην ορθή διαδικασία της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα αποτελέσματα των ελέγχων των ΠΕΑ στην Ελλάδα.

Στην πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση της κυρίας Μαργαρίτας Πετρολιάγκη (Προϊσταμένη Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου Ελλάδος), επισημάνθηκαν τα στατιστηκά των ενεργειακών επιθεωρητών & των ΠΕΑ μέχρι σήμερα, ο ελεγκτικός μηχανισμός για τα ΠΕΑ, τα ευρήματα των ελέγχων και οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα.

Από τα στοιχεία της παρουσίασης, πέρα από τον ελεγκτικό μηχανισμό των πιστοποιητικών, αξίζει να υπογραμμίσουμε την κατακόρυφη αύξηση του πλήθους των ΠΕΑ κατά την αρχή του 2016, όπου & έγινε υποχρεωτική η αναγραφή του στα μισθωτήρια συμβόλαια των ακινήτων.

Δείτε την παρουσίαση παρακάτω: Στατιστικά Ενεργειακών Πιστοποιητικών

 

(b2green.gr)