Eπιβολές κυρώσεων σε 2 ενεργειακούς επιθεωρητές για σωρεία παραβάσεων

Δύο νέες αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε ισάριθμους ενεργειακούς επιθεωρητές εξέδωσε το ΥΠΕΝ, με την υπογραφή του κ. Σκουρλέτη.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις, επιβάλλονται τα παρακάτω:

1η περίπτωση:

χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι

προέβη στην έκδοση ΠΕΑ σε ένα κτίσμα (κτιριακή μονάδα ισογείου σε διώροφο κτίριο με χρήση κατοικία), για τους σκοπούς του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, ως πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, για το οποίο δεν ήταν τεχνικά εφικτή η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης και αποτύπωσης, αφού δεν πληροί την έννοια του όρου «κτίριο», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42).
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  • ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί του υπ’ αριθ. 53686/2014 ΠΕΑ,
  • υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία,
  • εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά της καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις,
  • παραβίασε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

2η περίπτωση:

αποκλεισμό από τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων για περίοδο ενός (1) έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ΠΔ.100/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α΄ 42) και ισχύει, καθώς, κατόπιν ελέγχου διαπιστώθηκε ότι:

  • υπέβαλε και ανέγραψε ανακριβή στοιχεία επί 20 Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με αποτέλεσμα την μη ορθή εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης των υπό εξέταση κτιρίων/κτιριακών μονάδων, με ευθύνη της εν λόγω Ενεργειακής Επιθεωρήτριας
  • μην τηρώντας την προβλεπόμενη διαδικασία ανάκλησης όπως ορίζεται στο άρθρο 19 (παρ.1) του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ Α’ 42), όπως ισχύει, προέβη στην έκδοση πολλαπλών ΠΕΑ για την ίδια κτιριακή μονάδα.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι υπέπεσε στις εξής παραβάσεις:

  • Ανέγραψε ανακριβή ενεργειακά στοιχεία επί των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.
  • Υπέβαλλε ανακριβή στοιχεία.
  • Εκπλήρωσε πλημμελώς τα επιστημονικά και επαγγελματικά της καθήκοντα και τις συμβατικές της υποχρεώσεις.
  • Παραβίασε τις λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του ν.4122/2013, όπως ισχύει, καθώς και των κατά εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.

Στην κάθε μία από τις δύο αποφάσεις επιτρέπεται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, εντός προθεσμίας σαράντα (40) ημερών από την κοινοποίηση τους.

Πηγή: b2green.gr