Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗΣύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Μη ξεχνάτε ότι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου δεν είναι απλά ένα χαρτί. Πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες που θα προστατεύσουν το χώρο σας από μια βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (π.χ. πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα) καθώς και εσάς από τις νομικές συνέπεις ενός ατυχήματος (π.χ. ηλεκτροπληξία). Για αυτό μη ψάχνετε μόνο για το πιο φτηνό Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου. Ένα Πιστοποιητικό ΔΕΗ με μικρό κόστος δεν εξασφαλίζει απαραίτητα την ασφάλεια σας.

Διάρκεια Πιστοποιητικού:

ΥΔΕ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ - ΔιάρκειαΟ επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ απαιτείται:

 • στις κατοικίες  κάθε 10 χρόνια
 • στους επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε 5 χρόνια
 • στους κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια

Πότε χρειάζεται:

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ζητείται από το ΔΕΔΔΗΕ όταν:

 • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό του προμηθευτή (π.χ. της Δ.Ε.Η) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή προμηθευτή (π.χ. να φύγει από τη ΔΕΗ) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παροχή του (π.χ. επαύξηση) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
 • ηλεκτροδοτείται εργοταξιακή παροχή
 • ολοκληρώνεται κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη
 • ολοκληρώνεται η επέκταση ή η τροποποίηση κάποιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 11500 (ή στο 2106967500 από εξωτερικό) και να σας ενημερώσουν αν είναι σε ισχύ το προηγούμενο Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου.

dangerΣε περίπτωση που η εγκατάσταση δεν ηλεκτροδοτείται (π.χ. έχει γίνει διακοπή ηλεκτροδότησης), θα πρέπει να εκδοθεί μια Μη Οριστικοποιημένη ΥΔΕ για να συνδεθεί το ρεύμα και στη συνέχεια θα πρέπει να εκδοθεί Οριστικοποιημένη ΥΔΕ εντός 45 ημερών από την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης. Φυσικά, αυτό συνεπάγεται τη διενέργεια δυο επισκέψεων στο ακίνητο καθώς ορισμένες μετρήσεις απαιτούν την ύπαρξη ενεργής παροχής ρεύματος.

Επίσης, στη σελίδα Έλεγχος ΥΔΕ μπορείτε να ελέγξετε αν έχει λήξει το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο (γραφείο, κατάστημα κλπ) ώστε να μπορείτε να αλλάξετε το όνομα στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος ή να επανασυνδέσετε το ρεύμα ή να αλλάξετε πάροχο.

Αν έχει λήξει η ΥΔΕ και θέλετε να μάθετε την τιμή του Πιστοποιητικού:

Που το καταθέτετε:

Για την Αττική τα σημεία εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι:

 • Μυλλέρου 11, 10436, Αθήνα
 • Λ. Βουλιαγμένης 577, 16451, Αργυρούπολη
 • Αγίου Ελευθερίου 114, 18541, Καμίνια,
 • 11ο χλμ ΕΟ Αθηνών Λαμίας, 14451, Μεταμόρφωση
 • 2ο χλμ Επαρχιακής οδού Μαρκόπουλου Κορωπίου, 19003, Μαρκόπουλο
 • Ηρώων Πολυτεχνείου 108, 19200, Ελευσίνα

Μπορείτε να δείτε και τον σχετικό χάρτη.

Γιατί χρειάζεται:

ΥΔΕ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗΣκοπός του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου είναι ο έλεγχος της εγκατάστασης ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου HD384 για τις σύγχρονες και νέες εγκαταστάσεις και ως προς τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις

Τι περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ
 • Κάτοψη του χώρου με μονογραμμική αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Γιατί να μας διαλέξετε:

 • Γιατί θα σας εκδώσουμε το απαιτούμενο πιστοποιητικό άμεσα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς
 • Γιατί θα εκτελέσουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις με διακριβωμένα και πιστοποιημένα όργανα
 • Γιατί ο έλεγχος και η αναφορά θα γίνει από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικός του ΕΜΠ

dangerΣε περίπτωση που μετά τον έλεγχο για πιστοποιητικά ΔΕΗ ο ηλεκτρολόγος διαπιστώσει πως σε κάποιο κτήριο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει από τον ιδιοκτήτη να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις, που θα προτείνει ο ηλεκτρολόγος . Σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται η έκδοση και μόνο αφότου γίνουν οι παρεμβάσεις θα λάβετε τα πιστοποιητικά ΔΕΗ.