Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου

Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗΣύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία (Ν. 4483/65), είναι υποχρεωτικός ο επανέλεγχος των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από αδειούχους εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους, οι οποίοι και εκδίδουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.

Μη ξεχνάτε ότι το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου δεν είναι απλά ένα χαρτί. Πρέπει να γίνουν όλες οι διαδικασίες που θα προστατεύσουν το χώρο σας από μια βλάβη της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (π.χ. πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα) καθώς και εσάς από τις νομικές συνέπεις ενός ατυχήματος (π.χ. ηλεκτροπληξία)

Διάρκεια Πιστοποιητικού:

ΥΔΕ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗ - ΔιάρκειαΟ επανέλεγχος διενεργείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται στο άρθρο 5 της Απόφασης Φ.7.5/1816/88/27.02.04 του Υφυπουργού Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 470/05.03.2004. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ απαιτείται:

 • στις κατοικίες  κάθε 14 χρόνια
 • στους επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε 7 χρόνια
 • στους κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά κάθε 2 χρόνια

 

Πότε χρειάζεται:

Πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου ζητείται από τη ΔΕΗ όταν:

 • ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ
 • ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παροχή του (π.χ. επαύξηση) και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ
 • ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ
 • ηλεκτροδοτείται εργοταξιακή παροχή
 • ολοκληρώνεται κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη
 • ολοκληρώνεται η επέκταση ή η τροποποίηση κάποιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

Γιατί χρειάζεται:

ΥΔΕ - Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου ΔΕΗΣκοπός του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου είναι ο έλεγχος της εγκατάτασης ως προς τις απαιτήσεις του προτύπου HD384 για τις σύγχρονες και νέες εγκαταστάσεις και ως προς τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) για τις παλαιότερες εγκαταστάσεις

Τι περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου
 • Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
 • Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384 ή κατα ΚΕΗΕ
 • Κάτοψη του χώρου με μονογραμμική αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης
 • Μονογραμμικό σχέδιο του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Γιατί να μας διαλέξετε:

 • Γιατί θα σας εκδώσουμε το απαιτούμενο πιστοποιητικό άμεσα, στις καλύτερες τιμές της αγοράς
 • Γιατί θα εκτελέσουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις με διακριβωμένα και πιστοποιημένα όργανα
 • Γιατί ο έλεγχος και η αναφορά θα γίνει από Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικός του ΕΜΠ

 

dangerΣε περίπτωση που μετά τον έλεγχο για πιστοποιητικα ΔΕΗ ο ηλεκτρολογος διαπιστώσει πως σε κάποιο κτήριο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι κανονισμοί, πριν την έκδοση του πιστοποιητικού πρέπει από τον ιδιοκτήτη να γίνουν οι κατάλληλες αλλαγές και βελτιώσεις, που θα προτείνει ο ηλεκτρολογος. Σε διαφορετική περίπτωση αναστέλλεται η έκδοση και μόνο αφότου γίνουν οι παρεμβάσεις θα λάβετε τα πιστοποιητικα ΔΕΗ.