Περιοχές

Οι περιοχές που εξυπηρετούμε για την έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ) και Πιστοποιητικών ΔΕΗ (ΥΔΕ) είναι οι παρακάτω:

Αν χρειάζεστε Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ή Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου για κάποια από τις παραπάνω περιοχές, τότε επικοινωνήστε μαζί μας