Ενεργειακό Πιστοποιητικό για σύνδεση με Φυσικό Αέριο

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδόσει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, για τη σύνδεση κτιρίων με το δίκτυο Φυσικού Αερίου απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τις πόλεις: Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο και Θεσσαλονίκη αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και της Θεσσαλονίκης.

Αν το κτίριό σας είναι πολυκατοικία άνω των 500 τμ και βρίσκεται στη Θεσσαλία ( Τρίκαλα, Καρδίτσα, Λάρισα, Βόλο) αναλαμβάνουμε την έκδοση του απαιτούμενου Ενεργειακού Πιστοποιητικού από Ενεργειακό Επιθεωρητή Γ’ τάξης, άμεσα και οικονομικά. Για ερωτήσεις σχετικά με το κόστος και την τιμή του πιστοποιητικού, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.edathess.gr